10 страни беа пронајдени за терминот "Лига на Шампиони"