Сакала да скокне од зграда, но еден човек...

Животот не ретко станува тежок и многумина мислат дека е крај и нема решение на нивните проблеми па стигнуваат до работ од смртта.

img

Така сигурно се чувствувала и оваа девојка која сака да се самоубие скокајчи од зграда, но за среќа се нашол храбар човек кој седнал на работ од зградата, загрозувајчи го и сопствениот живот со цел да ја спаси неа,

Погледнете ја снимката до крај и запаметете дека животот е еден и немој да се одречете од него, никогаш!

Facebook impact:

Објавено понеделник, 07 август 2017 01:17:00
Напишано од Виолета