ДЕСЕТ УНГАРСКИ ПОЕТИ НА ДВАЕСЕТИОТ ВЕК

Во издание на Матица македонск“ од Скопје, излезе од печат книгата Десет унгарски поети  на дваесетиот век, во избор и препев на Паскал Гилевски.

img

На страниците од ова антологиско издание застапени се стихови од класиците на унгарската поезија: Андре Ади (1877-1919), Михај Бабич (1883-1941), Деже Костолањи (1885-1936), Атила Јожеф(1905-1937), Миклош Радноти (1909-1944), Леринц Сабо (1900-1957), Ѓула Илјеш (1902-1983), Шандор Вереш (1913-1989). Ласло Наѓ (1925-1978) и Ференц Јухас  (1928 - 2015).

Со препевот на стиховите  од најзначајните унгарски поети на дваесетиот век, писателот и преведувач Паскал Гилевски ја продолжува востановената традиција за достојно одбележување на знаменитите творци на литературата.

Публикувањето на македонски јазик на делата на репрезентите на унгарската поезија, говори и за неговото чувство за градење пријателство и за трајно приближување на возбудливите пораки на поетите од светски глас, пишува Раде Силјан во препораката на изданието.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено понеделник, 17 јули 2017 03:24:00
Напишано од Виолета