Општина Кисела Вода ќе ја реконструира ул. „Доситеј Обрадовиќ“

Општина Кисела Вода  распиша тендер за реконструкција на улицата “Доситеј Обрадовиќ”.

img

На потегот помеѓу  улиците “Иван Козаров” и “Дичо Петров”, каде се протега оваа улица во урбаната заедница Цветан Димов, ќе се врши рехабилитација на постоечкиот асфалтен коловоз кој е со ширина од 5.30 метри и е со видливи оштетувања. Освен поставување на нов асфалтен слој, градежните работи треба да опфатат и подигнување на постоечките шахти  до висина на новата нивелета.  Ќе бидaт поставени и нови рабници на тротоарите.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено понеделник, 17 јули 2017 03:56:00
Напишано од Виолета