Трајковски: Ќе продолжиме во подобрување на патната инфраструктура во општина Гази Баба

Трајковски: Ќе продолжиме во подобрување на патната инфраструктура во општина Гази Баба

img

Асфалтирани повеќе од 40км улици и тампонирани се повеќе од 60км улици, а со несмален интензитет ќе продолжиме во подобрување на патната инфраструктура во општина Гази Баба

Facebook impact:

Објавено вторник, 10 октомври 2017 02:56:00
Напишано од Виолета