Викендов во Берово продолжија градежните активности патната инфраструктура

Викендов во Берово продолжија градежните активности со кои се завршуваат дел од предвидените проектни активности од патната инфраструктура.

img

Преку програмата за улици и патишта, се заврши со реализацијата на проектот преку кој е реконструирана улицата “Паруца“ и изграден е паркинг простор пред колективната зграда за домување.

-Ова е проект кој го ветивме на граѓаните и можеби поради тоа и се разликуваме од другите со тоа што тоа што го ветуваме и го остваруваме, и еве пред некој ден се завршија скоро сите градежни работи на проектот “Асфалтирање на ул.Паруца и партерно уредување на просторот пред колективната стамбена зграда“.

Проектот опфаќаше асфалтирање на  пристап на улица “Паруца“ од улица “Маршал Тито“ до паркингот за колективната стамбена зграда на ул.“Паруца“ во во должина од околу 160 метри во променлива широчина од 2,5 до 3,5 метри и асфалтирање на паркинг просторот пред стамбената зграда со површина од 1100 квадратни метри.

Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од Буџетот на општина Берово.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено понеделник, 17 јули 2017 03:52:00
Напишано од Виолета