Костовски: Законот за двојазичност е целосно неуставен

Законот за двојазичност кој го предлага СДС ја води државата кон целосно подвојување. Создава нефункционални институции, вели Дарко Костовски од ВМРО-ДПМНЕ на денешната прес-конференција.

img

-Законот за двојазичност е целосно неуставен и во многу членови надалеку ги поминува границите на Уставот. Согласно овој закон, Македонија ќе добие втор службен јазик на целата територија и  истиот ќе се користи во службена употреба во сите институции на централно ниво, тоа го предвидува чл. 1 ст.3 од истиот кој гласи, цитирам: – „ Во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни претпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо е и јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија“, потенцира Костовски.

Тој додава дека Член 2 став 2 од овој закон пропишува дека сите постапки, управните, извршните постапки, предистражните и истражните постапки, кривични и прекршочни постапки, парнични и вонпарнични постапки, постапка за извршување на санкции, како и другите постапки предвидени со други закони покрај на македонски можат да се водат и на албански јазик, доколку странката тоа го побара, па така во судовите, јавните обвинителства и другите државни органи на целата територија на Република Македонија, повторувам на целата територија на Република Македонија, дури и на местата кај што нема ниеден член на заедница која е 20 посто во Македонија ќе мора трајно да вработат преведувачи и службеници кои ќе зборуваат албански.

-Ова е прв чекор во креирање на правен хаос и создавање на непотребен трошок за државата, која ќе треба да ангажира преведувачи и службеници и на места каде нема реална основа и потреба тоа да го направи, но со овој закон ќе биде обврзана. Ова е прв чекор кон нефункционална држава. СДС систематски ја редефинира државата на штета на граѓаните и идните генерации. Овој закон не носи придобивки за граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ нема да го поддржи овој неуставен закон кој ја води државата кон нови поделби, истакна Костовски.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено сабота, 18 ноември 2017 04:21:00
Напишано од Виолета