Македонија ќе го укине зимското и летното сметање на времето?

Доколку Европската Комисија одлучи да се укине летното и зимското сметање на времето се очекува тоа да се примени и во државава, со оглед дека ЕУ е нашиот најголем надворешно трговски партнер и над 80 проценти од нашиот извоз е насочен на европскиот пазар.

img

Според законското решение што се применува кај нас од 1996 година за утврдување на зимското и летното сметање на времето е направено пред се, за поголеми заштеди на електрична енергија и повеќе користење на дневната светлина.

Доколку Унијата одлучи ваквото сметање на времето да се усогласи тогаш за очекување е дека би требало да се размислува во тој правец и кај нас со тоа што треба да се направат многу пошироки анализи и согледувања какви ефекти тоа би предизвикало во нашето стопанство, сметаат стопанствениците.

Крајната одлука за укинување на зимското и летното сметање на времето треба да ја донесе Европската комисија, на предлог на Европскиот Парламент.

Се бара да се укине европската директива за промена на времето двапати годишно поради, се поголемиот број докази за негативното влијание врз човековиот биоритам, зголемување на сообраќајни несреќи и пад на продуктивноста на работното место.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено понеделник, 12 февруари 2018 07:25:00
Напишано од емилија