Загадувањето над нормалата во Виница, Берово и Колани

Квалитетот на амбиенталниот воздух во општините од крајниот исток, сепак, не е јака страна. Мерења на амбиенталниот воздух во зимскиот период покажале дека има надминувања на концентрацијата на ПМ 10 честичките, најмногу во Виница, Берово и Кочани.

img

Споредено и со мерните единици од станицата во Кочани, може да се каже дека во летниот период нема загадување на воздухот, а во зимскиот има отстапувања во неколку градови, изјави Јулијана Димцова, инж.технолог.

Овие резултати се дел од проектот „Заедничка интегрирана политика за нискојаглеродна економија в прекуграничниот регион” кој изминативе 15 месеци го работеа НВО Амброзија од Пехчево и Кластерот на обновливи извори на енергија од Благоевград. Во рамките на проектот е подготвен и заеднички документ за нискојаглеродна политика во прекуграничниот регион.

Изготвен е заедники документ за нискојаглеродна политика во регионот и ќе се воспостави прекугранична мрежа , рече Јасминка Пашалиска Андоновска од НВО Амброзија.

 Документот предвидува и соодветни мерки, кои треба и да ја подигнат јавната свест на граѓаните.

Мерките и препораките треба да бидат имплементирани од општините, бизнис секторот и слично, појасни Пашалиска Андоновска.

Резултатите од првите мерења на амбиенталниот воздух во 4-те општини, остануваат предизвик и за новата локална власт.

Facebook impact:

Објавено петок, 12 јануари 2018 10:45:00
Напишано од емилија