Оглас за ангажирање во Македонски Телеком АД Скопје. Отворени се 3 работни места...

Оглас за ангажирање во Македонски Телеком АД Скопје

img

Отворени се 3 работни места во Телеком

1.Работно место во Сектор за кориснички и пазарни решенија и управување со услуги и инфраструктура

Минимумот на предвидената вкупна нето плата со вклучена компаниска стимулација за ова работно место е во висина од  25.654,00 денари

Пријавување на следниот ЛИНК

2.Работно место:

Виш соработник за софтверски решенија во OSS доменот

Минимумот на предвидената вкупна  нето плата со вклучена компаниска стимулација за ова работно место е во висина од  28.091,00 денари

Пријавување на следниот ЛИНК 

3.Работно место во Сектор за ЕРП, технологија и корпоративни решенијa

Минимумот на предвидената вкупна нето плата со вклучена компаниска стимулација за ова работно место е во висина од  25.654,00 денари.

Пријавување на следниот ЛИНК 

Работно време во компанијата е од 08:00 до 16:00, односно, 40 часа неделно во прва смена.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место, изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Македонски Телеком АД Скопје го задржува правото да не го пополни огласеното работно место.

Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени в предвид.

Повеќе на следниот ЛИНК

Тагови:

Facebook impact:

Објавено вторник, 27 декември 2016 12:02:00
Напишано од Елена