Ова се најупотребуваните апликации, можете ли без нив?

Мобилните телефони денес се главниот апарат што го користиме за комуникација и работа, поради тоа секој од нас посветува големо внимание на апликациите кои ќе ги инсталира на својот телефон.

img

Едно неодамнешно истражување покажа дека младите лица користат корисни апликации. 

Американскиот „ком Скор“ истражи без кои апликации не може да живее денешната младина, односно лицата на возраст меѓу 18 и 34 години. 

Ова е листата на најупотребуваните апликации: 

10. Instagram 

9. WhatsApp 

8. Apple App Store 

7. Google Search 

6. Google Maps 

5. YouTube

4. Facebook Messenger 

3. Facebook 

2. Gmail 

1. Amazon

Facebook impact:

Објавено сабота, 26 август 2017 11:22:00
Напишано од емилија