Вибер има нова опција, ќе ви се допадне со сигурност!

Корисниците на Вибер, отсега ќе може да користат уште една нова опција – можност за размена на фотографии и видеа кои ќе бидат избришани после гледање. 

img

По снимањето на фотографија или видео запис (во Виберовата апликација) во горниот десен или долен лев агол ќе се појави прешктран часовник преку кој корисниците можат да изберат време по кое ќе избришат слика или видео од примачот по отворањето.

Периодот за бришање на пораки може да се стави на една, три или седум секунди.

И покрај тоа што Вибер доцни со ваквата апликација, сигурно ќе стане многу популарна кај корисниците.  

Тагови:

Facebook impact:

Објавено вторник, 16 јануари 2018 10:43:00
Напишано од Виолета


Последни вести