Ајше и Рамче веќе немале од што да живеат, па Ајше се одлучила на проституција...

Ајше и Рамче веќе немале од што да живеат, па Ајше се одлучила на проституција.

После првата ноќ се вратила дома со 102 евра.

img

Ајше и Рамче веќе немале од што да живеат, па Ајше се одлучила на проституција.

После првата ноќ се вратила дома со 102 евра.

Рамче:

Па не е лошо за прв пат, но која будала ти дала + 2 евра?

Ајше:

Е па Рамче, евро по евро, тешка е оваа работа.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено вторник, 01 август 2017 09:14:00
Напишано од Виолета


Последни вести