Девоjка го носи момакот дома, одат во спалната и таа му предлаага да пробаат 69...

Девоjка го носи момакот дома, одат во спалната и таа му предлаага да пробаат 69....

img

- 69? Коj курец е тоа? – прашува момчето.\

Девоjката сваќа дека новото момче не е толку искусно во сексот па му вика:

- Jас ќе jа ставам моjата глава помегу твоите нозе , а ти ставиjа твоjата глава помегу моите, важи?

Сеуште незнаеjќи за што се работи, збунет, момакот се согласува на тоа, само да не го расипе моментот.

Тамам се наместиле, девоjката несакаjќи откачува еден гласен прдеж.

Дечкото се гази од смеење, се трга на страна и пробува да растумачи што уствари се случило...

Девоjката засрамена му вика на дечкото да и прости и да пробаат уште еднаш... Така пак се наместиле...

Девоjката пак испушта еден jак прдеж.

Дечкото целиот исплашен и зачуден, станува од креватот, ги зема алиштата и почнува да се облекува.

- Што е? Зошто си одиш? – го прашала девоjката

- Абе ти си ненормална ако мислиш дека ке останам за другите 67!

Facebook impact:

Објавено недела, 01 јануари 2017 06:37:00
Напишано од Емилија