Добар ден, сте имале проблем со водоводот?

Во стан ѕвони водоводџија, му отвара Трпе.
– Добар ден, сте имале проблем со водоводот?
– Не бе, исправен е.
– Нели е ова станот на Цветко?

img

Во стан ѕвони водоводџија, му отвара Трпе.
– Добар ден, сте имале проблем со водоводот?
– Не бе, исправен е.
– Нели е ова станот на Цветко?
– Не јас сум Трпе, Цветко се исели пред два месеци.
– Де бе што му е на овој народ! Прво вика мајстор, а после се сели.

Facebook impact:

Објавено среда, 26 април 2017 12:49:00
Напишано од g0sh3