Ева станала љубоморна една вечер кога Адам се вратил дома покасно, па...

Ева станала љубоморна една вечер кога Адам се вратил дома покасно, па му викнала:
– Ти се гледаш со друга жена!

img

Ева станала љубоморна една вечер кога Адам се вратил дома покасно, па му викнала:
– Ти се гледаш со друга жена!
– Ај не биди глупава, ти си единствената жена тука.
Си легнале тие заедно, и на сред ноќ Адам го буди боцкање по градите. Ја гледа Ева и ја прашува:
– Што ми правиш, ма?
– Ти ги бројам ребрата.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено среда, 15 ноември 2017 08:26:00
Напишано од Виолета