АВРМ ќе го промовира проектот за самовработување со кредитирање

Loading...

Во Агенцијата за вработување денеска ќе биде најавен почетокот на имплементација на проектот Самовработување со кредитирање.Станува збор за мерка со која на заинтересираните невработени лица, активни баратели на работа, коишто сакаат да започнат сопствен бизнис ќе им се овозможи поволен кредит со што ќе се отворат нови работни места и ќе се самовработат во областа на земјоделството, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото, услужните дејности итн.
Детали за проектот ќе презентира директорот на Агенцијата за вработување Влатко Попоски.Станува збор за мерка со која на заинтересираните невработени лица, активни баратели на работа, коишто сакаат да започнат сопствен бизнис ќе им се

loading...