Брак со повеќе партнери

Loading...

Бигамија е чин на влегување во брак со една личност додека сеуште сте легално во брак со друга личност.
Во повеќето западни земји тоа се смета за кривично дело, и кога се случува најчесто првиот или вториот партнер не знаат за постоењето на другиот партнер. Во земјите каде ваквите бракови се дозволени, сите партнери имаат еднакви права.
Еве неколку земји и нивниот однос кон бигамичните бракови:
Австралија: Нелегално. До 5 години затвор.
Белгија: Нелегално. 5 до 10 години затвор.
Бразил: Нелегално. 2-6 години затвор.
Израел: Нелегално. До 5 години затвор.
Иран: Легално со согласност на првата сопруга, ретко се практикува.
Индија: Легално само за муслимани. До 10 години затвор за другите.
Пакистан: Полигамијата во Пакистан е дозволена со мали ограничувања.
Саудиска Арабија: Бигамијата или Полигамијата е легална.
Турција: Нелегално. До 5 години затвор.Бигамија е чин на влегување во брак со една личност додека сеуште сте лега

loading...
Loading...