Во поплави во југоисточна Африка повеќе од 60 мртви