Вработување во Пивара Скопје, плата 25 000 денари..

Компанијата Пивара Скопје бара унапредувачи на пазар,од регионите на Кочани и Велес.Профил на кандидатот: Образование Најмалку ССС;Возачка дозвола Б категорија;Познавање на компјутерски апликации MS Office;1 година работно искуство во продажба;Чувство за односи со клиенти. Кандидатот ќе биде задолжен за: Спроведување на дневни активности поврзани со остварувањето на целите, унапредување на продажбата и пазарот.Дневна комуникација и градење долгорочни односи со купувачите и дистрибутивната мрежа.Обезбедување на соодветна присутност и изложеност на производите согласно стандардите… Работниот однос се заснова на определено време од 3 месеци со можност продолжување на договорот. Неделното работно време за позицијата е од понеделник до петок, 8 работни часа, од 08:00 до 16;00 часот. Основната плата за позицијата е 25000 МКД.Кандидатите кои ги исполнуваат наведените квалификации можат да аплицираат електронски преку web сајтот на Пивара Скопје www.рivaraskopje.com.mk bo делот за кариера.
Повеќе на следниов линкКомпанијата Пивара Скопје бара унапредувачи на пазар,од регионите на Кочани и Велес.Профил на кандидатот: Образование

Loading...