Драги укажа на можни проблеми поради ниски камати

Loading...

Челникот на Европската централна банка (ЕЦБ) го скршна вниманието на ризиците кои со себе го носи ниското ниво на каматните стапки на подолг период, сигнализирајќи со тоа дека каматите нема да биде дополнително снижени како поддршка за економскиот раст.

„Секако дека ЕЦБ е свесен за предизвикот поврзано со подолга примена на политиката на ниски каматни стапки“, рече Драги во обраќањето пред Европскиот парламент, една недела откако банката одлучи да ги задржи каматните стапки на рекордно ниско ниво од 0,75 отсто.Тој потсети дека ниските каматни стапки на подолг рок може да им наштетат на приносите на штедачите и инвеститорите, како и дека постои можност од создавање на меур на пазарот на недвижности.Во атмосфера на ниски каматни стапки банките исто така ќе бидат помалку мотивирани на соодветен начин да ги следат кредитните ризици, поради што би можеле прекумерно да даваат заеми на непрофитабилни компании“, толкува Драги.
Макфакс
Челникот на Европската централна банка (ЕЦБ) го скршна вниманието на ризиците кои со себе го н

loading...