Зошто грчкиот и шпанскиот јазик звучат слично?

Loading...

Ви се причинило некогаш дека јазиците грчки и шпански звучат премногу слично? Не сте единствени.
Не спаѓаат во иста група на јазици, меѓусебно се неразбирливи, но сепак по звучност делуваат како да се дијалекти еден на друг, на момент дури и идентично.
Пол ќе ви објасни зошто е тоа така откривајќи ги сите сличности помеѓу грчкиот и шпанскиот.

loading...