Зошто под вратите во јавните тоалети има отвор?

Loading...

Веројатно сте забележале дека во тоалетите на јавни места како трговсти центри, најчесто вратите не се до подот, туку има отвор под нив.
Всушност, има неколку причини заради кои најчесто вратите се прават со отвор долу:


Да може другите да видат и помогнат ако некој изгуби свест и му треба помош


Многу често може да се забележи и дали е зафатено, ако нема соодветна ознака


Помага за полесно проветрување и отстранување на непријатната миризба


Се штеди на материјал

Тие што се внатре се побезбедни и имаат увид што се случува пред врата

Во случај на блокирање на бравата и клучот, нема да останете заглавени


Може да ви биде подадена тоалет хартија ако снемате


Луѓето се под притисок и побрзо завршуваат отколку кога се целосно затворени

loading...