Каде во светот небото е најмрачно?

Loading...

Постојат места во светот кој се наречени „резервати на темни неба“. Тоа се места каде небото е најмрачно и се идеални за гледање на ѕвездите. Тие места се заштитени од светлина и секоја владината желба за нивно урбанизирање и носење на светло во неа е забранета. Таму се вели дека светлината ја загадува околината.
Најмрачното од овие места е националниот парк Брекон Биконс кој се наоѓа во Јужен Велс во Англија, а служи како одлично место за љубителите на ѕвездени неба. Бидејќи многу од нас живеат во урбани градови, ретко кога забележуваме што се случува со природата околу нас, па и со небото. Затоа, овој национален парк и уште 4 места во светот кои се дел од Меѓународната асоцијација на темни неба се создадени како опсерватории на небото и ѕвездите и уживање во истите. 

Постојат места во светот кој се наречени „резервати на темни неба“. Тоа се места каде небото е најмрачно и

loading...
Loading...