Кои се 10те најмоќни војски во светот?

Loading...

Кога станува збор за војска, наоружувањето никогаш не е доволно. Во топ 10те најмоќни војски  во светот, количината на оружјето кои го поседуваат војските е еден од најважните фактори, со оглед на тоа дека не може да се измери умешноста на војниците или оној кој ги води.
Од зборови со силно значење, поточно од добра и успешна дипломатија би требало да произлезе силна војна машинерија која предизвикува стравопочит. Кога таа моќ ќе се искористи на брз и ефикасен начин за време на конфликт, тогаш знаеме дека војската вреди, а сигурноста на земјата ќе биде заштитена.
„Global Firepower” направи листа на најмоќните војски во светот на основа на 10тина параметри. Вака изгледа листата од 10то кон 1то место:
10. Бразил
Индекс на моќ: 0.6912
Пресметка во долари: 31.576.000.000
Активна војска: 371.199
Работна сила: 104.700.000
Вкупен број на летала: 822
Вкупен број на пловни средства: 106
9. Италија
Индекс на моќ: 0.6838
Пресметка во долари: 31.946.000
Активна војска: 293.202
Работна сила: 25.080.000
Вкупен број на летала: 770
Вкупен број на пловни средства: 179
8. Јужна Кореа
Индекс на моќ: 0.6547
Пресметка во долари: 28.280.000.000
Активна војска: 653.000
Работна сила: 25.100.000
Вкупен број на летала: 871
Вкупен број на пловни средства: 190
7. Германија
Индекс на моќ: 0.6491
Пресметка во долари: 43.478.000.000
Активна војска: 148.996
Работна сила: 43.620.000
Вкупен број на летала: 925
Вкупен број на пловни средства: 67
6. Франција
Индекс на моќ: 0.6163
Пресметка во долари: 58.224.000.000
Активна војска: 362.485
Работна сила: 29.610.000
Вкупен број на летала: 544
Вкупен број на пловни средства: 180
5. Англија
Индекс на моќ: 0.5185
Пресметка во долари: 58.875.170.000
Активна војска: 224.500
Работна сила: 31.720.000
Вкупен број на летала: 1.412
Вкупен број на пловни средства: 77
4. Индија
Индекс на моќ: 0.4346
Пресметка во долари: 44.282.000.000
Активна војска: 1.325.000
Работна сила: 487.600.000
Вкупен број на летала: 1.962
Вкупен број на пловни средства: 170
3. Кина
Индекс на моќ: 0.3351
Пресметка во долари: 129.272.000.000
Активна војска: 2.285.000
Работна сила: 795.500.000
Вкупен број на летала: 5.048
Вкупен број на пловни средства: 972
2. Русија
Индекс на моќ: 0.2475
Пресметка во долари: 689.591.000.000
Активна војска: 1.477.896
Работна сила: 153.600.000
Вкупен број на летала: 15.293
Вкупен број на пловни средства: 290
1. САД
Индекс на моќ: 0.2475
Пресметка во долари: 689.591.000.000
Активна војска: 1.477.896
Работна сила: 153.600.000
Вкупен број на летала: 15.293
Вкупен број на пловни средства: 290Кога станува збор за војска, наоружувањето никогаш не е доволно. Во топ 10те најмоќни војски  во светот, количина

loading...
Loading...