Кредит

Loading...

Кога ќе земеш кредит спиеш како бебе.Кога ќе земеш кредит спиеш како бебе.Саат време спиеш, саат време плачеш!Кога ќе земеш кредит спиеш како бебе.Саат време спиеш, саат време плачеш!

loading...