Министерството за економија, прво двојазично министерство

Loading...

Министерот Кресник Бектеши, согласно новиот Закон за употреба на јазиците, прв ги смени таблите на влезот на Министерството, односно на Министерството за економија додаде и „ministria e ekonomisë“ на албански јазик.
Останува да видиме кој ќе го следи неговиот пример, па и на останатите министерства ќе стави двојазични табли.

loading...