Немате искуство?Има работа и за вас

Loading...

Поголемиот број на огласи кои се објавуваат најчесто во потребните квалификации се бара искуство. Токму заради стекнување на искуство и работни навики ние ви предлагаме да почнете од негде, па макар тоа било и келнер или шанкер.Ова може да ви биде иделан работа додека да најдете нешто од вашата струка, или пак преоден период до ново вработување. Секако не е исклучена можноста од келнер да напредувате во шеф на смена па и менаџер.А заработувачката во тој случај воопштно не е мала.Еве ви линкови ако сте за таква работа.. 
Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.Поголемиот број на огласи кои се објавуваат најчесто во потребните квалификации се бара искуство. Токму заради стекнување на искуство и работ

loading...