Одговорот е „Александар Велики“, но погледнете го прашањето!

Во британско детско квиз шоу, кое било неодамна било прикажувано во Швајцарија, се поставува и ова прашање.
Одговорот е „Александар Велики“, но прашањето гласи:
„Како се викал македонскиот крал и лидер на Грците“?