Оценка на состојбата со отпадните батерии и акумулатори

Loading...

Презентација на документот „Оценка на состојбата со отпадните батерии и акумулатори во Република Македонија“ предвидено е да с еодржи во четврток во Скопје.

Станува збор дел од прокет Зајакнување на капацитетите за имплементација на ЕУ Директивата за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори“ Настанот се одржува во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Шведската Агенција за животна средина.
Макфакс
Презентација на документот „Оценка на состојбата со отпадните батерии и акумулатори во Р

loading...