Првата песна за СЕВЕРНА м. – од анонимен читател

Оваа земја на корнишони
Во НАТО ќе ја носиме,
И за име и за јазик
Ќе се договориме.
Македонија име менува
Македонија у НАТО влегува,
Македонија сака унија
Корнишони од нива муртинска.
Јави се нова, горна и долна
Нека не чујат колку сме,
Но, на крајот сепак ние
Северна прифаќаме.