Предупредување: Невидено историско Велепредавство од страна на владата на Заев

Loading...

#МУДРАпрофесорка напиша:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ !

Што туку го прочитав “ Договорот” со Грција напишан на англиски јазик ,( единствена верзија што важи) , и
како долгогодишен Професор по англиски и познавач на јазичните нијанси и двосмислености при
толкувањето што тој ги дозволува, тврдам дека ова е невидено историско Велепредавство од страна на
владата на Заев.
Ова е Јазична и Политичка Стапица која , како и сите претходни” Охридски, “ “ Пржински” и други , ја држи
Македонија и Македонците во една неизбежна трагедија на умирање , на само убивање, со изумирање преку
постепено крварење !


Грција добива Се!
Македонија , односно , “ Втората страна”губи :
Име
Идентитет,
Националност,
Устав,
Јазик,
Знаме,
Симболи,
Историја,
Култура,
Минато,
Иднина,
Малцинства надвор од границите
Меѓународен Кодекс
Право да вложи приговор
Достоинство,
Углед во светот …!
ОБРАЗ!
Да…, Македонија губи се …, се …и се брише од мапата на светот заедно со Македонците!
Ова МОРА да се спречи по секоја цена!
Ова е Геноцид по “ сопствен избор”
за кого што не постои пример и преседан

 

loading...