Разлика помеѓу авион и жена

Loading...

Авионите најчесто ве убиваат веднаш-на жените им треба подолго време
Авионите се палат со притискање на прекинувачот
Авионите не се лутат ако направите „допип и оди“
За да ги погледнете останатите разлики погледнете ја сликата.Авионите најчесто ве убиваат веднаш-на жените им треба подолго време
Авионите се палат со притискање на прекинувачот
Авионите не се

loading...