Ракија

Loading...

Која е разликата меѓу жената и ракијата?- Ракијата е подобра кога е домашна и стара, а жената кога е туѓа и млада!Која е разликата меѓу жената и ракијата?- Ракијата е подобра кога е домашна и стара, а жената кога е туѓа и млада!

loading...