Рогови

Loading...

Која е разликата помеѓу жена и полжав?- Полжавот ги покажува роговите кога ќе излезе од куќа, а жената кога ќе влезе во куќа!Која е разликата помеѓу жена и полжав?- Полжавот ги покажува роговите кога ќе излезе од куќа, а жената кога ќе влезе во ку

loading...