Синот ја прашал мајка си: „Мајко, која од овие три мислиш дека е мојата идна сопруга?

Loading...

Синот ја прашал мајка си: „Мајко, која од овие три мислиш дека е мојата идна сопруга?“
Мајката му одговорила: „Таа во средина!“

Синот ја прашал како знае, а таа му одговорила: „Па, таа не ми се допаѓа“.

loading...