„Српскиот народ отсекогаш бил на вистинската страна на историјата“- Прв сесрпски собор: Ова е целосниот текст на Декларацијата!

Владите на Србија и Република Српска на првиот сесрпски парламент насловен „Еден народ, еден парламент – Србија и Српска“ ја усвоија нацрт-декларацијата за заштита на националните и политичките права и заедничката иднина на српскиот народ.

Декларацијата ја пренесуваме во целост:

Во име на Република Србија и Република Српска, претседателот на Република Србија и претседателот на Република Српска, претседателите, потпретседателите и членовите на Владата на Република Србија и на Владата на Република Српска, претседателите, потпретседателите и пратениците на Народното собрание на Република Србија и Народното собрание на Република Српска со благослов, молитвено и парламентарно учество Неговата Светост Патријархот на Србија г. Порфириј и архиепископите и изјавуваат свештенството на Српската православна црква и српскиот народ,

Декларација за заштита на националните и политичките права и заедничката иднина на српскиот народ


Тргнувајќи од обединетиот национален интерес на српскиот народ,
Почитувајќи ја Универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, Декларацијата за принципите на меѓународното право за пријателски односи и соработка меѓу државите во согласност со Повелбата на Обединетите нации, Завршниот акт од Хелсинки, Виенската декларација и програма за акција и Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи,
Почитувајќи ги принципите на забрана за употреба на сила, мирно решавање на споровите и принципите на исполнување на преземените меѓународни обврски со добра волја и почитувајќи ги правилата на општото меѓународно право,
Почитувајќи го правото на Република Србија да го штити уставниот поредок и правото на територијален интегритет и суверенитет во согласност со меѓународното право и Резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации бр. 1244,
Поаѓајќи од Уставот на Република Србија, кој во преамбулата ја нагласува државната традиција на српскиот народ и кој го дефинира Косово и Метохија како нераскинлив дел од Република Србија,
Поаѓајќи од Уставот на Република Српска, кој во својата преамбула ја изразува определбата на Република Српска за целосно почитување и доследна примена на Општиот рамковен договор за мир во БиХ, кој недвосмислено ја прифаќа, потврдува и гарантира уставната и правната положба. на Република Српска, како еден од двата ентитета што ја сочинуваат Треба да
Поаѓајќи од определбата на Република Српска и Република Србија за целосно почитување и доследна примена на Општиот рамковен договор за мир во БиХ, со кој Република Србија и Република Српска го прифатија и гарантираа опстанокот на Република Српска и нејзината уставна позиција како еден од двата ентитета – конститутивни членки на БиХ,
Потврдувајќи ја определбата на Република Србија и Република Српска за членство во Европската Унија, како и зачувувањето на воената неутралност во однос на постоечките воени сојузи,
Имајќи го предвид Договорот за воспоставување посебни паралелни односи меѓу Република Српска и Република Србија од 26 септември 2006 година, кој е склучен во согласност со член 3, точка 2а од Уставот на БиХ,
Имајќи ја предвид постојаната определба за зачувување на мирот, политичката и економската стабилност, независноста во одлучувањето, интегритетот на Република Србија и интегритетот на Република Српска во согласност со Дејтонскиот мировен договор, како и вредностите вткаени во темелите на нашето слободарско општество,
Свесни за геополитичката нестабилност во светот и регионот и предизвиците за српскиот народ,
Имајќи предвид дека денес целата меѓународна политика е во динамика на големи промени,
Осврнувајќи се на универзалното право за негување пријателски односи и нагласувајќи го правото на собирање, собирање и дејствување во парламентот на српскиот народ и на сите граѓани на Република Србија и Република Српска,
Почитувајќи ги правата на сите народи да се собираат и да ги негуваат традициите, обичаите и културата,
Осврнувајќи се на историската улога на српскиот народ кој им донесе слобода на сите балкански народи со жртвување на сопствениот народ и истакнување на историското повеќемилениумско постоење на српскиот народ на териториите на Република Србија, Република Српска и другите географски области,
Негувајќи ги антифашистичките и антинацистичките вредности и истакнувајќи дека српскиот народ отсекогаш бил на вистинската страна на историјата,
Свесна за одговорноста на Република Србија, која е потписник и заштитник на Општиот рамковен договор за мир во Босна и Херцеговина, постојано да ги следи процесите во Босна и Херцеговина со цел заштита на правата на Република Српска и конститутивен српски народ,
Свесни за одговорноста на Република Србија и Република Српска, како територии населени со мнозинско српско население, да бидат столбот на српскиот собир во овој момент и во иднина, особено нагласувајќи ја грижата за сонародниците кои живеат во други земјите од регионот,

Потсетувајќи на Договорот од 29 август 1995 година, со кој Република Српска ја овласти Сојузна Република Југославија (чиј меѓународен правен идентитет го продолжува Република Србија) да потпише мировен договор во нејзино име и во нејзино име во Дејтон, САД и Париз, Франција,
Истакнувајќи ја заедничката историја на српскиот народ и потсетувајќи на вековната српска државност на Балканот,
Особено сеќавајќи се на важни историски настани,
СЕСРПСКОТО СОБРАНИЕ НА СРПСКИОТ НАРОД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА, со добра волја, со цел зачувување на мирот, стабилноста, националниот, културниот и верскиот идентитет, како и со цел за интензивирање и продлабочување соработка и меѓусебна заштита го донесува следното:

ЗАКЛУЧОЦИ, СТАВОВИ И ЦЕЛИ

 1. Сесрпскиот парламент го сочинуваат претставници на Србите избрани во законодавните и извршните тела на власта, членови на академиите на науките и уметностите, членови на Парламентот на Српската православна црква и други претставници на српскиот народ поканети од организаторите. на Сесрпскиот парламент.
 2. Сесрпскиот парламент го конституира Националниот совет на српскиот народ, кој е задолжен за координирање, следење и извршување на актите на Сесрпскиот парламент, како и неговите сопствени акти.
 3. Националниот совет на српскиот народ го сочинуваат: Претседателот на Република Србија, Претседателот на Република Српска, Претседателот на Народното собрание на Република Србија, Претседателот на Народното собрание на Република Српска, претседателот на Владата на Република Србија, претседателот на Владата на Република Српска, министерот за надворешни работи на Република Србија, претседателот на Академијата на науките и уметностите на Република Србија и претседател на Академијата за науки и уметности на Република Српска, претставник на Сенатот на Република Српска и претседател на Матица Српска.
  Сесрпскиот парламент, со консензус, назначува и претставници на српскиот народ од Црна Гора, Федерацијата БиХ, Северна Македонија, Хрватска, Словенија, претставници на српскиот народ од Европа, Африка, Азија, Северна и Јужна Америка, Австралија, како и истакнати научници и уметници како членови на Националниот совет на српскиот народ, претприемачи, спортисти и национални работници.
 4. Сесрпскиот парламент наведува дека српскиот народ претставува единствен ентитет. Во текот на историјата, српскиот народ имал неколку држави со различни имиња и го бара правото да ја наследи својата богата традиција.
 5. Сесрпското собрание утврдува дека името на нацијата е едно и дека е невозможно да се смени. Се отфрлаат различни наметнати префикси кои биле додадени пред именката „Срби“. Припадниците на српската нација имаат право да се нарекуваат Срби, без разлика каде живеат во моментов.
 6. Сесрпското собрание ја констатира неопходноста од српски национален собир и одлучува дека е неопходно Сесрпското собрание да се одржува редовно, на секои две години, на кое би се разгледувале најважните национални прашања заедно со учество на претставници на Република Србија и Република Српска, како и други претставници на српскиот народ од регионот и светот.
 7. Сесрпскиот парламент очекува целосна реализација на процесот на национално помирување и надминување на историските поделби во српскиот народ.
 8. Сесрпското собрание им препорачува на институциите на Република Србија и на Република Српска да дејствуваат унифицирано и координирано и да вложат напори за запирање на асимилацијата на Србите во земјите од регионот, но и во целиот свет. Република Србија и Република Српска треба да одржуваат односи со припадниците на српскиот народ преку развивање лични, културни, научни, спортски и сите други видови врски и односи.
 9. Сесрпскиот собор, почитувајќи ги сите религии и поддржувајќи ја слободата на вероисповед и признавајќи ја незаменливата важност на припадниците на српскиот народ од другите вероисповеди, изразува посебна благодарност до Српската православна црква, која го обединува најголемиот дел од српскиот народ под неговиот чадор. Српската православна црква го сочувала српскиот народ во најтешките времиња и биолошки и културно и просветен.
 10. Сесрпскиот собор ја признава Српската православна црква како еден од столбовите на националниот, културниот и духовниот идентитет на српскиот народ и повикува на поблиска соработка меѓу црковните и државните власти во клучните прашања како што е зачувувањето на традиционалните христијански вредности, зачувување на светоста на бракот и семејството. Сесрпскиот парламент ја поддржува и улогата на Српската православна црква во образованието на младите преку педагошко-образовни активности.
 11. Сесрпското собрание наведува дека Косово и Метохија е неотуѓив дел на Република Србија, една од детерминантите на националниот идентитет на Србите, претставува основа на духовноста на српскиот народ и камен-темелник на Српска заветна и света патека. Сесрпскиот парламент инсистира да се користи целосното име на јужната српска покраина – Косово и Метохија, што го избегнуваат албанските сецесионисти.
 1. Сесрпскиот парламент го осудува намерното создавање на неподносливи услови за живеење за Србите и прогонот што го спроведуваат привремените институции на самоуправа во Приштина. Оваа континуирана, добро испланирана и сеопфатна репресија на албанските сецесионисти врз српското население на Косово и Метохија резултираше со забрзано заминување на Србите од покраината во текот на изминатите години, како и со драстично влошување на положбата на тој дел од српскиот народ кој и покрај бруталниот етнички мотивиран терор остана да живее во своите огништа. Сесрпскиот парламент очекува Република Србија да продолжи да ги штити правата и животите на своите граѓани на Косово и Метохија, користејќи ги сите заштитни механизми предвидени со внатрешното и меѓународното право.
 2. Сесрпскиот парламент инсистира на спроведување на Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации во сите нејзини аспекти.
  Сесрпскиот парламент смета дека спроведувањето на Бриселскиот договор, формирањето на Заедницата на српските општини и постојаниот дијалог е единствениот одржлив начин за решавање на проблемот.
 3. Сесрпското собрание ја изразува својата почит кон сите жртви кои загинаа за време на војната во Босна и Херцеговина, како и сите жртви кои загинаа во војните на територијата на поранешна Југославија.
 4. Сесрпскиот парламент не ја поддржува Резолуцијата за Сребреница, за која на Генералното собрание на Обединетите нации гласаа 84 земји, додека 109 земји беа против, воздржани или не гласаа. Наведената Резолуција беше обид за колективно обвинување на целиот српски народ, што е неприфатливо и не може да се спроведе.
 5. Сесрпскиот парламент ги поздравува напорите на раководството на Република Србија и Република Српска да придонесат за расветлување на историските факти поврзани со настаните од деведесеттите, особено кога станува збор за настаните во и околу Сребреница од 1992 до 1995 година.
 6. Сесрпскиот парламент наведува дека Општиот рамковен договор за мир во Босна и Херцеговина – Дејтонскиот мировен договор е трајно и значително прекршен и покрај аспирациите на Република Српска и српскиот конститутивен народ, кој се бореше за зачувување на Дејтонскиот уставен рамка во Босна и Херцеговина и ги повикува сите меѓународни актери да се вратат на почитување на писмото од Дејтонскиот мировен договор.
 7. Сесрпскиот парламент забележува дека Република Србија, во согласност со својот статус на потписник на Дејтонскиот мировен договор и во согласност со овластувањата што ги доби од Република Српска во Договорот од 29 август 1995 година, треба да го интернационализира проблемот со пропаѓањето на Дејтонскиот мировен договор со барање тој да се примени во формата во која е потпишан од сите.
 8. Сесрпскиот парламент нагласува дека Република Српска е единствен и неделив уставен ентитет, кој самостојно ги извршува своите уставни, законодавни, извршни и судски функции во согласност со Уставот на БиХ – Анекс IV од Дејтонскиот мировен договор и чија територија не може да се отуѓува надвор од Уставот и законите на републичките Срби.
 9. Сесрпскиот парламент посочува дека Босна и Херцеговина не е ниту една, ниту единствена изборна единица за избор на заеднички тела. Сесрпскиот парламент нагласува дека Босна и Херцеговина е исклучиво претставена од тричленото Претседателство врз основа на консензус, а не од поединци кои ги узурпираат надлежностите на функциите што ги извршуваат.
 10. Сесрпскиот парламент го прифаќа и поддржува правниот поредок воспоставен со Дејтонскиот мировен договор, кој обезбедува механизми за заштита на ентитетите и конститутивните народи преку спроведување на институцијата ентитетско гласање во Претставничкиот дом на Парламентарното собрание на ниво на БиХ, институт за заштита на виталните национални интереси во Домот на народите на Парламентарното собрание на ниво на БиХ и на Институтот за заштита на интересите на виталните ентитети во Претседателството на Босна и Херцеговина.
 11. Сесрпскиот парламент наведува дека Република Српска е задоволна со високиот степен на автономија дефиниран со Дејтонскиот мировен договор, затоа инсистираме на суштинско и формално спроведување на Дејтонскиот мировен договор, како меѓународен договор што не може да се промени еднострано или преку интервенционизам. Сесрпскиот парламент смета дека Република Српска може, онолку колку што смета дека е целисходно, да ги активира сите надлежности кои според Дејтонскиот мировен договор се предвидени како надлежности на субјектите.
 12. Сесрпскиот парламент го осудува секое непочитување и кршење на Дејтонскиот мировен договор и демократските процедури во Босна и Херцеговина, наметнување закони, прегласување на конститутивните народи, префрлање на јурисдикцијата од ниво на ентитети на централно ниво, кршење на човековите права и слободи и загарантираните права на српскиот конститутивен народ за слободно и независно одлучување и дејствување во рамките на Дејтонската Босна и Херцеговина.
 13. Сесрпскиот парламент смета дека е несоодветно да се назначи висок претставник во Босна и Херцеговина спротивно на Анекс X од Дејтонскиот мировен договор, кој предвидува дека за назначување висок претставник е потребна согласност од договорните страни, како и соодветната резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации.
 1. Сесрпскиот парламент наведува дека српскиот народ, Република Србија и Република Српска треба обединето да ги зачуваат историските пријателства со докажаните пријатели, но и да градат нови сојузи.
 2. Сесрпскиот парламент смета дека Република Србија и Република Српска, во согласност со Дејтонскиот мировен договор, имајќи ја предвид геополитичката положба, економските односи и политичките процеси, интеграцијата кон Европската унија ја гледаат како стратешка цел, што треба да се реализира преку партнерска политичка и економска рамка со целосно почитување на националните интереси.
 3. Сесрпскиот парламент ја поддржува политиката на воена неутралност на Република Србија во однос на сите постоечки воени сојузи, а Република Српска, која ќе се бори за зачувување на воената неутралност во Босна и Херцеговина, е во целосна согласност со оваа политичка определба. Сесрпскиот парламент ја поддржува соработката на безбедносниот систем на Република Србија и Република Српска во однос на законодавството, размената на информации, заеднички обуки и вежби, со цел постигнување и зачувување на мирот и стабилноста.
 4. Сесрпскиот парламент ја поздравува одлуката на Република Србија и Република Српска заеднички да го прослават 15 септември како Ден на српското единство, слобода и државно знаме во спомен на пробивот на Солунскиот фронт во Првата светска војна . Сесрпскиот парламент смета дека Сретење, 15 февруари, е Ден на државноста на Република Србија и Ден на државноста на Република Српска, кои треба да се обединат и заедно да се слават. Сесрпскиот парламент очекува Република Српска да продолжи да го слави 9 јануари како Ден на создавањето на Република Српска и славата на крштевањето.
 5. Сесрпскиот парламент потврдува дека химната „Божја правда“ е сесрпска химна, а двоглавиот орел на Немањиќ е националниот сесрпски грб.
 6. Сесрпското собрание го нагласува обединувачкото значење на српскиот јазик и кирилицата како столбови на српската култура и наука, но и на националниот идентитет. Сесрпскиот парламент, за да се зачува и негува српската култура и српскиот национален идентитет, го потврдува: правото на употреба на српскиот јазик (и двата изговори – екавски и ијекавски, и истата српска стандардизација) и кирилицата како мајчин јазик; права на изразување, проучување и развој на српската култура; право да се проучува националната историја и да се негуваат херојските, правдољубивите и слободољубивите традиции на српскиот народ; право на изучување на национална географија; правото на зачувување и заштита на културното и историското наследство на српскиот народ во неговиот културен простор; право на проучување на обичаите, фолклорот, литературата, уметноста и комуникациската култура на српскиот народ; право на информации на српски јазик; право на употреба на српските национални симболи и нивно истакнување на јавни места; правото да се прославуваат српските национални празници и други права кои влијаат или би можеле да влијаат на зачувувањето и негувањето на српската култура и српскиот национален идентитет, без да се одрече од српските латински културни споменици.
 7. Сесрпскиот парламент предлага мерки насочени кон зачувување и негување на српската култура и српскиот национален идентитет: организирање и спроведување на единствени, специјално стандардизирани програми за изучување на српскиот јазик, кириличното писмо, српската литература, култура и историја; поддршка за основање, изградба, реновирање и одржување на предучилишни, училишни, гимназиски и културни установи, како и основање или обновување на студирањето српски студии на високообразовните институции, во соработка со земјите од домицилните земји; поддршка за работата на културно-уметничките друштва; поддршка за работата на пишаните и електронските медиуми на српски јазик; помош во одржувањето на постојните и формирањето на нови одделенија и училишта во рамките на Српската православна црква, каде што, покрај веќе постоечкото верско учење, би била и единствена специјално стандардизирана програма за изучување на српскиот јазик, кирилското писмо, српската култура и историја. да се имплементира; стипендии за надарени ученици и студенти; организирање младински, училишни и студентски кампови, како и сезонски училишта и разни културни настани; и други мерки кои придонесуваат за зачувување на националниот, културниот, јазичниот и духовниот идентитет и спречување на асимилација на српскиот народ.
 8. Сесрпскиот парламент бара од Република Србија и од Република Српска заеднички да ја негуваат историската меморија и да го чуваат споменот на српските жртви кои загинаа за слобода во сите војни. Особено е важно да се одбележи и сеќава на жртвите од Првата светска војна, жртвите на геноцидот извршен врз Србите во Втората светска војна и жртвите од војните од 1990-тите на обединет и обединет начин.
 1. Сесрпскиот парламент препорачува дополнителна интернационализација на темата за страдањата на Србите во Независна Држава Хрватска. Неопходно е да му се претстави на светот огромното страдање и геноцид извршени врз Србите во логорскиот систем на НДХ, со посебен акцент на страдањата на децата во посебните и единствени логори на смртта за деца во Јастребско, Сисак, Ѓаково и Стара Градишка. Логори и центри за масовни убиства и смртни случаи Јасеновац, Доња Градина, Сајмиште, Бањица, Сремска Митровица, Крагуевац, Госпиќ, Јадовно, Паг, Јабланац, Млака, Слана, Зеница, Сараево, Власеница, Вишеград, Пакленица, Пребиловци, безброј Пиловиц, Динаричка Карша, Козарачка и други српски села низ денешна Република Српска, Република Србија, Федерацијата Босна и Херцеговина и Хрватска беа само дел од местата каде што беа извршени брутални злосторства и масовни убиства на српскиот народ.
 2. Сесрпското собрание ја поздравува обединетата намера на Република Србија и Република Српска заеднички да изградат монументални меморијални згради посветени на зачувување на вистината за страдањата на Србите во Втората светска војна во Доња Градина, Република Српска и Белград, Република Србија. Два монументални меморијални комплекси во Доња Градина и Белград треба да сведочат за големината на жртвата на слободољубивиот српски народ дадена во борбата против фашизмот, нацизмот и усташизмот. Сесрпскиот парламент смета дека споменатите меморијални комплекси треба да станат места за аџилак и да се вклучат во планот за училишни и ученички екскурзии на училиштата и факултетите на Република Србија и Република Српска.
 3. Сесрпскиот парламент им препорачува на Република Србија и на Република Српска континуирано и заеднички да му помагаат на српскиот народ во регионот и на дијаспората. Сесрпскиот парламент смета дека српскиот народ во Црна Гора мора да се почитува во согласност со неговото вековно присуство во Црна Гора и неговото сегашно значително учество во вкупниот број жители.
 4. Сесрпскиот парламент им препорачува на Република Србија и на Република Српска да го заштитат културното наследство на српскиот народ што е загрозено надвор од териториите на Република Србија и Република Српска. Сесрпскиот парламент препорачува и несебична помош за српските манастири и цркви во Далмација, Лика, Славонија и други места, како и во Федерацијата Босна и Херцеговина и Црна Гора. Сесрпскиот парламент бара од државните органи на српскиот народ особено да ја стимулираат научната и истражувачката работа и културно-уметничкото творештво по ова прашање.
 5. Сесрпскиот парламент бара дополнителна материјална и секаков друг вид поддршка за Србите кои се враќаат кои се вратиле во своите домови во Федерацијата Босна и Херцеговина по војната. Србите сè уште се сопственици на големи површини во Федерацијата Босна и Херцеговина и тие мора да се зајакнат економски за да го зачуваат семејниот имот.
 6. Сесрпскиот парламент ја нагласува потребата од формирање на збир на усогласени законски решенија и стимулативни мерки насочени кон зголемување на наталитетот, со цел да се обезбеди демографски раст. Сесрпскиот парламент очекува државните органи на Србија и Српска да формираат Фонд „Децата ни се родија“, со цел формирање и спроведување на пронатални мерки.
 7. Сесрпскиот парламент ги нагласува семејните и традиционалните вредности како основни вредности на српското општество. Сесрпскиот парламент апелира до Република Србија и Република Српска, во согласност со државните механизми, да имаат обединето и клучно влијание за зачувување на вредноста и важноста на семејството.
 8. Сесрпскиот парламент препорачува усогласување на наставните програми во основното, средното и високото образование во Република Србија и Република Српска. Сесрпскиот парламент го поддржува и воведувањето на редовни училишни и ученички екскурзии на тој начин што учениците од Република Србија ги посетуваат природните убавини и културно-историските споменици во Република Српска и обратно.
 9. Сесрпскиот парламент препорачува дополнително економско зближување меѓу Република Србија и Република Српска и зголемување на трговската размена, што на крајот ќе им користи на граѓаните на Република Србија и на Република Српска.
 10. Сесрпскиот парламент предлага создавање на хармонизиран план за земјоделско производство за Република Србија и Република Српска.
 11. Сесрпскиот парламент ги поздравува напорите на Република Србија, која во текот на изминатите години финансираше голем број инфраструктурни проекти во Република Српска и во општините на Федерацијата Босна и Херцеговина каде Србите ја сочинуваат мнозинство или значителен дел од населението.
 1. Сесрпскиот парламент ги охрабрува Република Србија и Република Српска понатаму да развиваат заеднички економски, културен, социјален, спортски и духовен простор.
 2. ​​Сесрпскиот парламент им препорачува на Република Србија и на Република Српска обединување на понудите, услугите, инвестициите и ресурсите во областа на енергетиката, рударството, туризмот, земјоделството, банкарството, финансиите и платниот систем, здравство, образование, транспорт и врски и други области од национално значење заради заеднички настап на домашниот и на странскиот пазар.
 3. Сесрпскиот парламент предлага создавање заеднички и унифициран план за инфраструктурните проекти на Република Србија и Република Српска, кој ќе детализира и планира потенцијално важни проекти. Сесрпскиот парламент ги поздравува заедничките активности на Република Србија и Република Српска за изградба на автопатот Бањалука-Белград, за изградба на гасовод низ Република Српска, за изградба на аеродромот во Требиње , како и за изградба на заеднички хидроцентрали.
  Секако, економската соработка е поврзана со поширокиот регион и сметаме дека е неопходно да се воспостават блиски економски врски со сите земји и субјекти од Западен Балкан преку Берлинскиот процес, Отворениот Балкан и преку процесот на европска интеграција.
 4. Сесрпското собрание бара заедничка работа со цел подобрување на координирани перформанси, собирање и ангажирање на српската дијаспора во светот. Заедничка работа на подобрување на имиџот, лобирање и ширење на вистината за српскиот народ низ светот.
 5. Сесрпскиот парламент смета дека државните органи на српскиот народ треба да им понудат на соседните народи договор за историско помирување, траен мир и развој.
  ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПРАВА И ЗАЕДНИЧКАТА ИДНИНА НА СРПСКИОТ НАРОД, по нејзиното усвојување во Сесрпскиот парламент, ќе биде понудена на усвојување до Народното собрание на Република Србија и Народното собрание на Републиката. на Српска, со цел да се обезбеди негова целосна имплементација во Република Србија и Република Српска.

Пронајдете не на следниве мрежи:©ПУЛС24.МК Вестите на интернет страницата на редакцијата ПУЛС24.МК може да се користат исклучиво за лично информирање. Без писмена дозвола од ПУЛС24.МК или посебен договор, не е дозволено преземање, користење или реемитување на вестите.