Трае 10 минути: Филмче без разговори, ќе ве остави без зборови

Краткото 10-минутно анимирано дело на Pixar, без ниту еден дијалог или монолог, ќе успее да ги разбуди сите емоции во вас.

Задолжително изгледајте до крај.

Loading...