Утринава Скопје на 5-то место по загаденост во светот

Но, загаденост не е регистрирана само во главниот град. Според податоците од мерните станици на Министерството за животна средина воздухот и многу загаден и во Тетово и Струмица, додека во другите градови ситуацијата е нешто подобра.