Фашистички пораки од подржувачите на промената на името. МВР не реагираше!

Фашистички пораки од подржувачите на промената на името. МВР не реагираше! Иако Оливер правеше специјални прес конференции на кои се манифестираше силата на полицијата, како и таа дека ќе реагира на секој испад поврзан со референдумот, дури и за интернетот генерално, никаква реакција за фашистичките твитови до денеска нема.
Па сепак ние да ги пренесеме на пошироката јавност и нека останат како сведоштво на времето. За начинот на живот, на практицирањето на власта и фашизмот кој иако со меѓународни конвенции сме обрвзани да го спречиме, ние го одгледуваме и раснеме. А фашизмот е насочен кон нас Македонците!