Црти на лицето кои гарантираат успех во бизнисот

Loading...

Кај мажите линијата на вилицата е клучна карактеристика кога станува збор за перцепција на лидерство. Луѓето со права и темна коса имаат поголема шанса за успех.
Водечката компанија за мапирање на лицето се позанимавала со анализа на тоа колку бизнис успехот зависи од цртите на лицето. Резултатите од истражувањето воопшто не се охрабрувачки за луѓе кои имаат светла коса.
Поточно, анализата на која авторите се обиделе да ги поврзат цртите на лицето со успехот во нивната кариера, покажал дека дека луѓето со права и темна коса имаат поголема шанса за успех.
Учесниците на студијата рангирале листа одредувајќи работни способности и лидерски квалитети, земајќи ги во предвид бројот на цртите на лицето – обликот, големината, глава, очи, усни, симетрија …
Резултатите покажале дека кај мажите линијата на вилицата е клучна карактеристика кога станува збор за перцепција на лидерство. Излегува дека вистинскиот лидер е најчесто поврзан со многу силна линија на вилица.
Спротивно на тоа, оние кои имаат тесна вилица ги доживуваат како послаби и не толку впечатливи.Кај мажите линијата на вилицата е клучна карактеристика кога станува збор за перцепција на лидерство. Луѓето с

loading...