7 ЛУЃЕ, 7 ФОБИИ: МОЖЕТЕ ДА ПОГОДИТЕ КОЈ СТРАВ НА КОГО МУ ПРИПАЃА?

Ова интересно видео сместило 7 луѓе со специфични фобии во една просторија, и една девојка која се обидува да погоди кој страв на кого му припаѓа. Па, дали сте спремни за предизвик? Гледајте го ова видео и обидете се и самите да погодите кој од што се плаши!