Ознака: АЛЕКСАНДАР РУСЈАКОВ

Вести

Русајков: Заев е тука затоа што ангажираните „андроиди“ процениле дека тој е добар за да го разбуричка жарот за да пламне

Те­кот на пла­не­тар­но­то по­ли­тич­ко дејс­тву­ва­ње го ди­кти­ра­ат свет­ски­те цен­три на моќ, ве­ли пи­са­те­лот и ре­жи­сер Але­ксан­дар Рус­ја­ков за „Република“, спо­ред кој та­ка би­ло по­ра­но, та­ка е се­га, а та­ка и […]

Вести

Русјаков: 25 години домашни полтрони и странски сатрапи работат да не снема

Писателот и режисер Александар Русјаков по повод 25 години од самостојноста на Р. Македонија сподели Фејсбук статус во кој хронолошки ги реди според него етапите низ кои помина Македонија од […]