Ознака: бели луѓе

Контроверзни фајлови

ЧЕТИРИТЕ РОДА НА БЕЛАТА РАСА

Нашите предци – Расите РА – Светло, бела, чиста, изворна – РА-М-ХА. Словено-Аријските Раси или со еден збор Асите се состојат од четири збратимени и изворни рода кои се разликуваат по бојата на […]