Ознака: економски развоја

Политички партии

Влијанието на инфраструктурните инвестиции врз економскиот развој

Последната одлука на Светска банка да и стави на располагање 25 милиони евра средства за инфраструктурни инвестиции на ниво на општини е само верификација на успешните преземени мерки, правилните економски […]