Ознака: Економски развој

Вести

Груевски : На Албанците нема да им помогне двојазичност во Делчево, туку 100 нови фабрики

Ќе се оби­дам да сос­та­вам вла­да, но не по се­ко­ја це­на. Ако се оди по до­се­гаш­ни­те ус­та­но­ве­ни прин­ци­пи во Ма­ке­до­ни­ја, би тре­ба­ло да сос­та­вам вла­да. Ако се пре­кр­шат, с` е […]

Вести

Повеќе од 74.6 милиони евра инвестиции во здравството

Во моментот се градат или реконструираат 10 болници во Република Македонија, а за таа цел се инвестираат 4.5 милијарди денари. Ова е најголем инвестициски циклус во историјата на здравството, кој […]

Вести

Проектот „Рурални развојни зони“ на ВМРО-ДПМНЕ ќе ја намали невработеноста и ќе придонесе за локален економски развој

Проектот „Рурални развојни зони“ на ВМРО-ДПМНЕ ќе ја намали невработеноста и ќе придонесе за подинамичен локален економски развој. Суштината на проектот е преку даночни и други ослободувања, но и преку […]

Вести

Инвестициите во железницата ќе го унапредат економскиот развој

Железничкото поврзување на Република Македонија и неговото нормално функционирање е од особено значење како за економскиот развој на земјата и нејзините бизнис релации, така и за зацврстување на нејзините политички […]