Ознака: Елена Гошева

Вести

Уставните судии, предлог на Претседателот Иванов гласаа да се одржи референдумот

Македонија денес беше во исчекување на одлуката на Уставниот Суд за Референдумот, неговиот легимитет и начинот на кој е поставено прашањето. Уставниот суд се произнесе и одлуката е да се […]

Вести

Гошева: Улицата не може да испорачува одлуки на Уставен суд

Идеј­но­то и по­ли­тич­ко­то са­мо­про­мо­ви­ра­ње на одре­де­ни лич­но­сти на ште­та на ин­сти­ту­ци­о­нал­ни­от ин­те­гри­тет на Су­дот е на­чин, и ни­што дру­го, тие ин­ди­ви­ду­ал­ци да дој­дат до израз де­ка има­ат ква­ли­те­ти мно­гу по­ви­со­ки […]

Вести

Гошева: Ултиматумите за СЈО се политички удар на Уставниот суд

Ниту партија ниту граѓанско здружение не може да прави свои интерпретации на Уставот, бидејќи за тоа ниту се надлежни ниту се стручни, пишува Дневник.Само Уставниот суд може да го прави […]