Ознака: кпј

Издвојуваме

Црните страници на УДБА – Ченто и Доцев на удар [Том IV]

„Црните страници на УДБА“ е сведоштво за едно време, бурно време. Период во кој била супресирана каква било мисла што излегувала надвор од „дозволеното“ мислење на номенклатурата на власт. Дали […]