Ознака: Криви Камен

Издвојуваме

Словенското писмо го изучив од татко ми Димитрија Македонски, зашто сме македонци

„Да се знае кога  селаните од моето родно с. Радибуш, Криворечка Паланка, ме главија за учител во нашето селско училиште, и за Ранковце и за Криви Камен, за 1800 гроша […]