Ознака: Кумановци

Вработување

Како кумановци ја објаснуваат глобализацијата

Одговор: Смрт на Принцезу Дајану Прашање: е какву врска има Дајана сас Глобализацију? Одговор: Енглеска принцеза сас своега египетскога вереника имаше судар у француски тунел, возејќси се сас немачко ауто […]